Geotechnika Český Krumlov

 
Provádíme inženýrskogeologický průzkum a dohled při provádění zemních prací.
 
 

Inženýrskogeologický průzkum pro:

  • pozemní stavby
  • liniové stavby – polní cesty, kanalizační potrubí, energetická vedení, silnice
  • malé vodní nádrže – rybníky
  • protipovodňová opatření – hráze, jezová tělesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dohled při provádění zemních prací:

  • laboratorní rozbory pro výběr vhodné zeminy
  • laboratorní zkoušky zhutnitelnosti, objemové hmotnosti a vlhkosti zhutněných zemin
  • ověřování vlastností zhutněných zemin
  • statické zatěžovací zkoušky pro pozemní nebo silniční stavitelství
  • penetrační zkoušky
 
 
 
 
 

Radon:

Provádíme radonový průzkum pro všechny druhy staveb.